Coses que ens ha ensenyat el confinament però potser ja sabíem:

By 16 June, 2020 Blog

El confinament a què ens hem vist obligats com a conseqüència de COVID19 ens ha ensenyat coses que segurament ja sabíem però que obviàvem, a l’estar immersos en dinàmiques que no ens permetien temps per a la reflexió.

Una de les conclusions més esteses entre molts professionals independents és la prescindibilitat de mantenir una oficina, amb les despeses que això comporta.

Al veure’ns obligats durant aquests mesos a desenvolupar la nostra activitat professional a casa, han desaparegut molts dels prejudicis que ens impel·lien a descartar aquesta possibilitat i ens obligava a acceptar com a inevitable el treballar en un espai que en la majoria dels casos no necessitàvem.

És cert que en moments puntuals tenim l’exigència de reunir-nos amb un client o organitzar una reunió de treball amb altres professionals amb els quals col·laborem en un projecte, i ací sorgeix la pregunta: és rendible la despesa fixa mensual per a realitzar un parell o tres de reunions que podríem organitzar en un espai pel qual només pagaríem pel temps d’ús? A més, en molts casos, aquests espais ens poden oferir elements d’exposició dels que segurament no disposem a l’oficina, com projectors, pantalles, pissarres .., suports que poden millorar la comunicació.

La pregunta es contesta per si mateixa. Invertir diners en una cosa que la majoria de el temps no necessitem perquè ens hem alliberat dels prejudicis de treballar a casa, resulta sens dubte un cost innecessari. A més, aquesta nova dinàmica ens permet controlar millor les despeses derivades de la nostra activitat professional i repercutir-la de manera més ajustada en els nostres pressupostos.

La «nova normalitat» porta canvis substancials en l’organització de la feina que no tenen perquè ser negatius. De nosaltres depèn convertir el que a priori sembla una dificultat en una oportunitat. Només entenent el canvi de paradigma podrem adaptar-nos a una realitat que podem construir millor.

JMBM