Què estàs pagant quan llogues una cuina?

By 20 January, 2021 Blog

Què estàs pagant quan llogues una cuina ?. De vegades, quan demanem pressupost per al lloguer d’una cuina necessària per al nostre projecte, no som conscients del que realment estem llogant.

Alquiler Cocina.Comencem pel obvi. Les instal·lacions:

Les instal·lacions necessàries per al bon funcionament d’una cuina que compleixi amb la normativa vigent són més complexes del que podria semblar. Des de la extracció de fums fins a la potència màxima admesa, l’organització de l’espai i els materials utilitzats, electrodomèstics i utillatge, tot això complint amb una estricta normativa que garantisca la seua seguretat.

Però hi ha aspectes indispensables que poden passar desapercebuts a primera vista.

Primer els tràmits burocràtics necessaris per a la posada en marxa de les instal·lacions. El que inclou un registre sanitari inspeccionat periòdicament per l’administració, imprescindible per a realitzar qualsevol activitat culinària amb la corresponent cobertura legal. També un projecte tècnic que certifique que les instal·lacions compleixen amb la normativa exigible i les mesures de seguretat per a la llicència d’activitat. A més es requereix una assegurança que cobrisca l’activitat i les instal·lacions. També un certificat de control de plagues periòdic i de revisió dels sistemes d’extinció de foc.

I finalment.

El manteniment de les instal·lacions, electrodomèstics i neteja que requereix un espai d’aquestes característiques, tant per al benestar dels usuaris com per a garantir la seguretat higiènica i alimentària. Sense oblidar els subministraments d’aigua, llum i gas.

Així doncs.

Què estàs pagant quan llogues una cuina? Hem de ser conscients que són molts els serveis indispensables per al seu funcionament, el que inevitablement repercuteix en el cost del lloguer. Una cuina és molt més que quatre focs i una pila. No perdem de vista aquesta realitat si busquem unes instal·lacions que siguen segures higiènica i alimentàriament, a més amb la garantia que compleixen amb els requisits legals.